De juiste samenwerking

Spacio staat voor maatwerk, waarbij we samen bekijken welke specifieke ontwikkelingsbehoeftes zich voordoen.  Op deze manier kunnen we de samenwerking afstemmen na een persoonlijke intake. Daarbij kijken we naar wat jij wilt en kunt verbeteren. Bij organisaties gaan we de vraag naar groei in een breder perspectief plaatsen, waarbij we de bedrijfscultuur mee onder de aandacht brengen.


Persoonlijke Coaching

Persoonlijke Coaching
    
Wil je werken aan je persoonlijke groei, en je eigen doelstellingen duidelijk stellen? We kunnen je binnen een veilige omgeving helpen om in je eigen kracht te komen staan, en een duidelijk beeld te scheppen van wie je bent en welke mogelijkheden je zelf hebt om je leven in de juiste richting te sturen.  Angsten, twijfels, perfectionisme, burn-out en hevige emoties hoeven je leven niet langer te beheersen. Met onze methode werken we kort en resultaatgericht. 

        

Loopbaan Coaching

Loopbaan Coaching
Voor loopbaancoaching kan je bij ons terecht met de VDAB loopbaancheques. Voor dit onderdeel werken we samen met Securex als partner. We gaan je professioneel ondersteunen op maat van jouw behoeftes en situatie.  Naar aanleiding van je loopbaanvraag ondersteunen we je bij het nemen van keuzes en beslissingen. Hier gaan we samen op zoek naar wat je drijft binnen je job, waar je het moeilijk mee hebt, hoe je een betere work-life balans kan vinden.  Dikwijls komen hier ook het stellen van eigen grenzen en assertiviteit aan bod.


Executive Coaching

Persoonlijke Coaching
Werknemers met een kaderfunctie hebben dikwijls al talloze opleidingen en coachings achter de rug.  En toch blijven er uitdagingen.  Door onze persoonlijke en diepe aanpak, kunnen we tot bij de kern komen en volop inzetten op persoonlijke groei.  We bekijken de persoonlijke doelstellingen binnen de bestaande bedrijfscultuur zodat deze op elkaar worden afgestemd, en we kunnen komen tot authentieke invulling van hun rol. 


Assessment and Development Centre

Binnen een AC of DC krijgt de organisatie een duidelijk en professioneel inzicht in wie je mensen zijn, wat ze willen of kunnen. Door de koppeling die we maken kunnen kandidaten die een assessment deden, worden opgevolgd in het development Centre, waar de nodige vaardigheden nog kunnen bijgewerkt worden. Het is een belangrijke en effectieve investering in het succes van een organisatie.  We helpen je op een professionele manier met het maken van de beste keuzes op het gebied van loopbaan - selectie en ontwikkelingsvraagstukken.  Verdere opvolging van de kandidaat met tussentijdse (inhouse) evaluaties behoren tot de mogelijkheden. 

Learning Centre

Bij een learning Centre gaan we nog een stap verder dan het Assessment en Development Centre.  Bij deze individuele aanpak, gaan we snel inzicht en verandering brengen in het cognitieve gedragspatroon, waardoor het functioneren een heel nieuw elan krijgt.  Met behulp van de Rationeel Emotieve gedragsmethode is het immers mogelijk om blijvende verandering aan te brengen die ervoor zorgt dat men niet meer struikelt de onbewust aanwezige patronen.